Cast Ajans Seçmelerinde Jüriyi Etkilemek

Teknoloji çağında yaşadığımız için pek çok işin başvurusu internet üzerinden yapılmaktadır. Cast ajansları da oyuncu adaylarının ilk başvurularını kendilerine ait online sistemlerden kabul etmektedir. İlk başvurudan geçer bir not almak için oyuncu adayı etkileyici fotoğraflar kullanmalıdır. Bu fotoğraflar farklı mimiklerden oluşmalıdır. Eğer ki mimiklerle anlatılmak istenilen duygu gözlere de yansıtılabilmişse oyuncu adayının seçilmemesi için hiçbir engel    kalmamıştır.

Mülakat Aşaması

Bu aşamada kişilerin jüri gözünde olumlu bir etki bırakmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ajansa kayıt olmaları mümkün değildir. Mülakatlar içinde farklı basamakları bulunan bölümlerden oluşan bir bütündür. Bu bütünün her aşaması oldukça önem arz etmektedir.

Ajans yetkilileri oyuncu adayının rahat olmasına dikkat etmektedir. Jüriyi etkilemek için kendinden emin ama kibirli olmaya yaklaşmayan bit tutum sergilemek gerekmektedir. Oyuncu adayları görüşmeye giderken giydikleri kıyafetlere de dikkat etmek zorundadır. Kıyafetleri kesinlikle gösterecekleri oyunculuğun önüne geçmemelidir. Bu jürinin onlara değil üzerlerine giydikleri giysiye bakmalarına neden olacaktır. Fakat özensiz giyinmek de olumsuz bir izlenim yaratacaktır. Bu sebepten ötürü orta karar kıyafetlerin seçilmesi gerekmektedir.

Kadın oyuncuların jüriyi etkilemek için yoğun bir makyaj yapmaları doğru değildir. Oyunculuk güzellikle de alakalı olsa bile büyük çoğunluğunu yetenekler oluşturmaktadır. Mimikler de yeteneğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca aşırı makyaj yapmak jüriye, oyuncu adayının kendine güvenmediğini gösterecektir. Oysa bir oyuncunun bedeni ile barışık olması gerekmektedir. Çünkü oyuncular oldukça farklı karakterlere can veren bireylerden oluşmaktadır.

Jüriyi etkileyecek en önemli adımlardan birini oyunculuk performansı oluşturmaktadır. Günümüzde abartılı oyunculukların yerini doğallık almıştır. Oyuncu adayı kendini gereksiz bir strese sokarak abartılı bir oyunculuk sergilerse seçilme olasılığı düşecektir. Bu yüzden kendini en rahat ettiği yerde düşünerek sadece canlandıracağı karaktere odaklanmalıdır. Oyunculuğun her aşamasında rekabet olduğu için şanların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılan heyecan karaktere zarar vereceği için bir nevi ayağa gelen fırsatı tepmek olarak değerlendirilmektedir.

Oyuncu adayları doğal ve rahat olarak canlandırdıkları karakterlerle jüriden geçer not alabilecektir. Bu aşamada verilmesi gereken bir diğer tüyo ise güler yüzlü ve nazik olmaktır.

Author: admin

Share This Post On